koth game rules - 3.9.16

HİKAYE

Savaş tanrısı Koth'un iki hizmetkârı olan Ames ya da Sina'dan birinin rolünü üstleniyorsunuz. Savaşın kaderini belirlemek üzere birbirinize karşı oynuyorsunuz.

 

Hikaye hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için LORE bölümüne göz atın.

DESTE

Dest 52 karttan oluşmaktadır. Kartların hepsi muharebe alanındaki birlikleri temsil etmektedir. Bu kartlara birlik kartları adı verilir.

 

Birlik kartları desteyi oluşturan asıl unsurlardır. Oyuncular bu kartları kullanarak rakiplerine saldırır ve muharebeye hakim olurlar. Bir destede yirmi ayrı birlik kartı bulunmaktadır ve bu kartların her biri destede muhtelif nüshalar halinde bulunmaktadır.

 

 

Her birlik kartının bir adı, sınıfı, saldırı ve savunma değeri, ırkı ve bazen de bir birlik yeteneği vardır. Ayrıca gösterilmese de her birlik kartının saldırı değerine eşit bir komuta bedeli vardır.

 

AD: Birliğin adını gösterir.

 

SINIF: Birliğin ait olduğu sınıfı belirtir. (SOYLU, SAVAŞÇI, TEBAA ve KÖLE)

 

SALDIRI: Bir birliğin diğer bir birliğe verebileceği hasarı gösterir. Ayrıca birliğin komuta bedeli de yine bu rakamdır.

 

SAVUNMA: Bu birliğin savunma kuvvetidir ve muharebe alanının bir bölümünü tutarken kullanılır.


IRK: Koth'ta iki ırk bulunur, ORKLAR ve İNSANLAR.

 

YETENEK: Koth'ta, birliktlerin oynanış biçimini ve/veya birbirleriyle olan etkileşimini değiştiren çeşitli yetenekler vardır. Bunlar YIĞILMA, MANEVRA, TOPLANMA, GAZAP ve DESTEK'tir.


 

Tüm birlik kartları renk kodlanmştır. Kırmızılar orkları gösterirken maviler ise insanlardır.

 

Koth'ta yirmi farklı tür birlik bulunur. Bunlardan onu ork birliği iken diğer onu da insan birliğidir..

yetenekler

Bu yetenekler YIĞILMA, MANEVRA, TOPLANMA, GAZAP ve DESTEK'tir.

 


 

YIĞILMA: Bu yeteneğe sahip birlikler bir araya gelip muharebe alanına, sanki tek bir birlikmişçesine sürülebilir. Unutmayın, bu yetenek yalnızca muharebeye ilk girişte kullanılabilir. Önceden muharebeye dahil olmuş birlikler yığılmaya dahil olamaz..

Bu yetenek yalnızca muharebe alanına girerken kullanılabilir ve sadece yığının en üzerindeki birlik hayatta kalır --diğer birlikler ölmüş kabul edilir. (Hangi kartın üstte kalacağına oyuncu karar verir.)

 

MANEVRA: Bu yeteneğe sahip birlikler muharebe alanında sağa ya da sola hareket edebilirler. Bu yeteneği kullanmak için birliğin saldırı gücüne eşit miktarde Komuta Puanı (KP) harcamak gerekir.

 

Birlik sağa ya da sola manevra yaptığında, hareket etmeden önce tutmakta olduğu sütun boş kalır ve alttaki ölü birliklerden en üsttekini gösteren kart, sütunun artık boş olduğunu göstermek üzere ters çevrilir.)

 

Muharebe alanı dairesel değildir; bu da bir birliğin yalnızca derhal yanındaki iki sütundan birine hareket edebileceği anlamına gelir --birinci sütundaki bir birim beşinci sütuna geçemez.

 

TOPLANMA: Bu yeteneğe sahip bir birlik muharebe alanına girdiğinde bu birliği oyuna süren oyuncu desteden bir kart çeker.

 

GAZAP: Bu yeteneğe sahip birlikler muharebe alanına girerken fazladan harcanacak olan Komuta Puanlarıyla güçlendirilebilirler. Harcanan fazladan KP ise yalnızca birlik muharabeye dahil olduğu an için eklenir.

 

DESTEK: Bu yeteneğe sahip birimler muharebeye dahil olurlarken fazladan bir Komuta Puanı kaynağına dönüşürler. Bu yalnızca kartın oyuna dahil olduğu tur için geçerlidir.

 

Unutmayın ki bu yetenek yalnızca kartın üzerinde yazılı olan değeri sağlar --bu da hem DESTEK hem de GAZAP özelliğine sahip kartların, GAZAP özelliği kullanıldığında aldığı saldırı değeri fazladan KP sağlamaz demek olur.

 

KURULUM

Aşağıda oyunun kurulumunun çeşitli kısımlarını gösteren bir görsel bulunuyor. Ortada, beş sütundan oluşan bölüm muharebe alanını oluşturuyor. Kartların oynandığı bölüm burasıdır.

 

 

Muharebe alanı beş sütuna ayrılmıştır ve her bir kart bu sütunlardan birine oynanmak zorundadır.

 

Oyuna başlamadan önce

 

1. Desteyi karın.

2. Her bir oyuncuya üçer adet kart dağıtın.
3. Dilendiği takdirde, bir kereye mahsus olmak üzere oyuncular ellerindeki kartları desteden dağıtılacak yenileriyle değiştirebilirler. (Bu durumda önceden dağıtılmış olan kartlardan istemedikleri desteye geri konur ve deste tekrar karılır.)

4. Bir zar atarak/anlaşarak kimin ilk olarak oyuna başlayacağı belirlenir.

OYUN İŞLEYİŞİ

İlk kurulumdan sonra birinci oyuncu desteden bir (1) kart çeker ve KP limitini aşmadığı müddetçe dilediği kadar kart oynayabilir.

 

Her oyuncu ON (10) Komuta Puanına sahiptir. Bu her tur yenilenir.

 

Bir oyuncu bir kartı boş bir sütuna oynadığında o sütunu tutmuş olur.

 

Birinci oyuncu hiçbir kart oynamamayı tercih edebilir. Böyle bir durumda sıra ikinci oyuncuya geçer. Ardından ikinci oyuncu desteden bir (1) kart çeker. Dilerse boş bir sütuna hakim olabilir, ya da birinci oyuncunun tutmakta olduğu sütunlardan birine saldırabilir.

 

Bir sütuna hakim olmak için

1. Sütunu tutmakta olan birliğin savunma değerine eşit veya daha yüksek bir saldırı değerine sahip bir birliği o sütuna sürün.
2. Mevcut olduğu durumlarda YIĞILMA, MANEVRA ya da GAZAP özelliklerini kullanın.


İkinci oyuncu da kartlarını oynadıktan sonra, el biter ve sıra tekrar birinci oyuncuya gelir.

OYUNU KAZANMAK

Oyunculardan birinin beş sütunu birden tutması ya da destede hiçbir kart kalmaması ve oyuncuların ellerinde oynanabilecek hiçbir kart kalmaması durumlarında oyun sona erer. İkinci durumda, en çok sayıda sütunu tutmakta olan oyuncu oyunu kazanmış sayılır.

 

Her iki oyuncunun eşit sayıda sütunu tutması durumunda toplam savunma değerleri daha yüksek olan oyuncu kazanır. Bu sayıların da eşit olması durumunda ise sütunları tek bir ırkla tutmakta olan oyuncu oyunu kazanır.

 

Bir savaşı kazanmak için, bir oyuncunun üst üste iki oyunu kazanması gerekir.